Նախահաշիվներ 2016թ., 2017թ., 2018թ., 2019թ. հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2019թ.

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2019թ. էջ 1, էջ 2

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2019թ. էջ 3, էջ 4

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2019թ. էջ 5

 

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2018թ.

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 2018թ.

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.01.2019թ.- 01.04.2019թ. ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.01.2019թ.- 01.04.2019թ. ժամանակահատվածի համար

 

Նախահաշվի փոփոխություն 04.06.2018թ.

Նախահաշիվ 

Բյուջետային հիմնական պետական ծախսերի

01.01.2017թ.-01.01.2018թ.

 

 

 

 

 

 

 

Հաստիքացուցակ 2017թ.

 

 

Նախահաշիվներ 2017թ.

 

 

 

Նախահաշիվներ 2016թ.