ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Շաբաթօրյակը մեր դպրոցում 08.06.2019

24.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում XII դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Վերջին զանգ>> թեմայով:

15.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում Iբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Շ. Սարգսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ այբբենարանին>> թեմայով:

10.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում Iա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Հ. Մաթևոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ այբբենարանին>> թեմայով:

07.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IIIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ս. Գևորգյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մենք ենք տերը մեր երկրի >> թեմայով:

03.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IVբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  L. Գրիգորյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ մանկության մոլորակին>> թեմայով:

19.04.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում X,  Vա դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Նիկողոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Անվանի հայեր>> թեմայով:

15.03.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում VIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ի. Մարությանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Գրքի միջազգային օր>> թեմայով:

21.02.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում VIIIբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Այվազյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մայրենին իմ շուրթին>> թեմայով:

25.01.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   X, XI, XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչ Գ. Բդոյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մենք ապագա զինվորներ ենք>> թեմայով:

21.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում   IIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Գևորգյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հափշտակած ժամանակը>> թեմայով:

20.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում   IVբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Լ. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<ՈՒրախ Ամանոր>> թեմայով:

17.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում IIIա ,  IIIբ , IVա, IVբVաVբVIաVIբVIIաVIIբVIIIաVIIIբ, IXաIXբ, XաXբ, XIաXIբ, XIIաXIIբ դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի Ն. Միկոյանի ջանքերով անցկացվեց Ամանորյա տոնավաճառ:

30.11.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ

դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Իսրայելյանի  ջանքերով անցկացվեց 

միջոցառում`<<Երկիր հայրենի>> թեմայով:

30.11.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում VIIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Իսրայելյանի  ջանքերով անցկացվեց 

միջոցառում`<<Երկիր հայրենի>> թեմայով:

19.11.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում IXա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Հ. Օթարյանի  ջանքերով անցկացվեց <<Աշնանային պարահանդես>> գրական երաժշտական ցերեկույթ:

Շաբաթօրյակը մեր դպրոցում 08.09.2018

01.09.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ

մ/դ-ում  12-րդ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա.  Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվրված Գիտելիքի օրվան:

 

14.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VIIա  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Գրիգորյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Սլայդաշար, քարտեր>> թեմայով:

14.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VIա  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Շ. Պետրոսյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Ածանց, տեսակները>> թեմայով:

14.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VIIա  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Է. Վերմիշյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր>> թեմայով:

 13.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VIբ  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Աբովյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Հարավային Ամերիկայի աշխ. դիրքը, մակերևույթը>> թեմայով:

13.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  Vա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Միկոյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Ես աշխարհի մի մասնիկն եմ>> թեմայով:

 

07.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Աբովյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Երկրաշարժ>> թեմայով:

07.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  IVբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Շ. Սարգսյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<1988թ.-ի երկրաշարժ>> թեմայով:

06.12.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  XI  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Նիկողոսյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Մարդու ժառանգական հիվանդություների ուսումնասիրություն>> թեմայով:

28.11.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  IIIդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Լ. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Ես ինքս և մենք միասին>> թեմայով:

23.11.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  XI, XIբդասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Սուքիասյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> թեմայով:

20.11.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում VII  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Այվազյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Հայ մեծերը ճանաչենք մեր մեծերին>> թեմայով:

10.11.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում Vբ  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ի. Մարությանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Ընկեր, լավ ընկեր, ընկերասիրություն>> թեմայով:

06.11.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում XII  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Նիկողոսյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Ապագան մեր աչքերով>> թեմայով:

01.12.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  XI  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ն. Իսրայելյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Հովհաննես Թումանյան>> թեմայով:

24.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում Vա   դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Այվազյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Խոսող ձուկը>> թեմայով: 

23.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում Vա   դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի ՔԹումասյանի, կամավոր Խաղաղության կորպուսի  Չ. Էջիջայի   ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<What do  you do out house>> թեմայով:

2017 թվա­կանի հոկտեմբերի 21-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ի անձնակազմը անցկացրեց շաբաթօրյակ:

 20.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  Iա   դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Ա ա հնչյուն տառի ուսուցումը>> թեմայով:

20.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում   Iբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ն. Գևորգյանի  ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Ա ա հնչյուն տառի ուսուցումը>> թեմայով:

18.10.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  XI  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհիներ Ա. Գրիգորյանի , Կ. Մեսրոպյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս <<Ինֆորմացիայի համակարգչային ցուցադրումը>> և <<Պտտման մարմիններ>> թեմաներով:

10.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դում  VI դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհիներ Ա. Աբովյանի , Կ. Մեսրոպյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս  <<Մասշտաբ>> թեմայով:

 05.10.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում  VIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված ուսուցչի օրվան:

 04.10.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ 

մ/դ-ում IVբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Սարգսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված ուսուցչի օրվան:

29.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ

մ/դ-ում տեղի ունեցավ 2017-2018ուստարվա դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ:

2017-2018 ուստարվա  աշակերտական խորհրդի նախագահ Մշեցյան Արփինե Վլադիմիրի

28.09.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ  

մ/դ-ում  IXա  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Գ. Սիմոնյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Հայոց պետական խորհրդանիշեր>> թեմայով:

28.09.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան  6-րդ 

մ/դ-ում  IXա  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Գ. Սիմոնյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Հայոց պետական խորհրդանիշեր>> թեմայով:

 

28.09.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ 

մ/դում Vա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Ավագյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի բաց դաս  <<Բնական թվեր և զրո>> թեմայով:

 22.09.2017թ.ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան     6-րդ

մ/դ-ում  VIIբ  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ն. Իսրայելյանի ջանքերով անցկացվեց օրինակելի դասղեկական ժամ. <<Վարագույրից այն ու այս կողմ>> թեմայով:

01.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ

մ/դ-ում  IIբ  դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Գևորգյանի ջանքերով անցկացվեց տիկնիկային ներկայացում` 1-ին դասարանցիների համար:

01.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ

մ/դ-ում  12-րդ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Նիկողոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվրված Գիտելիքի օրվան: