Ներառական կրթության մասնախումբ

           Մարգարիտա   Մագթաղյան 

                                 հոգեբան

 

Արմինե Պետրոսյան     Լյոլյա Վարդումյան

 սոց. մանկավարժ          ուսուցչի օգնական

Մխոյան Գայանե            Շահնազարյան Հասմիկ   

 ուսուցչի օգնական        ուսուցչի օգնական

Պապյան Սյուզաննա

ուսուցչի օգնական            

     Ավետյան Լուսինե

լոգոպետ