ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

01.09.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում Iբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհիներ  Ա. Սուքիասյանի ու Ա. Գրիգորյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Առաջին զանգ: Գիտելիքի օր>> թեմայով:

26.09.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում VI-XII դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհներ Ա. Չոբանյանի ու Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Դպրոցում աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրությունների կազմակերպում և անցկացում>> թեմայով:

04.10.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում Vա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհներ Ռ.Համբարյանի ու Մ. Հովհաննիսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Տոնդ շնորհավոր, սիրելի ուսուցիչ (գրական երաժշտական ցերեկույթ)>> թեմայով:

05.10.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում IIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Գրիգորյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հեքիաթների աշխարհում>> թեմայով:

2019թ. հոկտեմբեր-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում I-IV դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհիներ Ռ. Համբարյանի ու Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում(ցուցահանդես)`<<Տերևաթափ>> թեմայով:

24.10.2019թ. -ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում VI-XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհիներ Ն. Միկոյանի, Ա. Չոբանյանի ու Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Աշակերտական խորհրդի նախագահի`երդման արարողություն>> թեմայով:

2019թ. հոկտեմբեր -ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում VI-XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Աբովյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Վոլեյբոլի, բասկետբոլի, Ֆուտբոլի մրցումներ /Ուսուցչուհիների հետ վոլեյբոլի, բասկետբոլի մրցումներ/>> թեմայով:

 

24.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում XII դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Վերջին զանգ>> թեմայով:

15.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում Iբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Շ. Սարգսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ այբբենարանին>> թեմայով:

10.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում Iա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Հ. Մաթևոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ այբբենարանին>> թեմայով:

07.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IIIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ս. Գևորգյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մենք ենք տերը մեր երկրի >> թեմայով:

03.05.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IVբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  L. Գրիգորյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ մանկության մոլորակին>> թեմայով:

19.04.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում X,  Vա դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Նիկողոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Անվանի հայեր>> թեմայով:

15.03.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում VIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ի. Մարությանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Գրքի միջազգային օր>> թեմայով:

21.02.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում VIIIբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Այվազյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մայրենին իմ շուրթին>> թեմայով:

25.01.2019թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   X, XI, XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչ Գ. Բդոյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Մենք ապագա զինվորներ ենք>> թեմայով:

21.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   IIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Գևորգյանի  ջանքերով նցկացվեց միջոցառում`<<Հափշտակած ժամանակը>> թեմայով:

20.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   IVբդասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Լ. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<ՈՒրախ Ամանոր>> թեմայով:

17.12.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IIIա ,  IIIբ , IVա, IVբVաVբVIաVIբVIIաVIIբVIIIաVIIIբ, IXաIXբ, X XI XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Սուքիասյանի  ջանքերով անցկացվեց Ամանորյա տոնավաճառ:

30.111.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան                    6-րդ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Իսրայելյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Երկիր հայրենի>> թեմայով:

30.11.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում VIIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ն. Իսրայելյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Երկիր հայրենի>> թեմայով:

19.11.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IXա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Հ. Օթարյանի  ջանքերով անցկացվեց <<Աշնանային պարահանդես>> գրական երաժշտական ցերեկույթ:

Աշնանային արձակուրդներին  Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ  մ/դ-ում X-ից XII-րդ դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչներ  Լ. Սահակյանի, Ա. Հովհաննիսյանի ջանքերով անցկացվեց վազքի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի մրցումներ::

Աշնանային արձակուրդներին  Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ  մ/դ-ում II-ից IV-րդ դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչ Ս. Թաթոյանի ջանքերով անցկացվեց շախմատի մրցաշար:

29.10.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում I-ից VII-րդ դասարանի աշակերտների  և սուցչուհիներ  Ռ. Համբարյանի և Ա. Սուքիասյանի  ջանքերով անցկացվեց ցուցահանդես`<<Ծիածանը վրձնի ծայրին>> թեմայով:

26.10.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IXբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Մ. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Աշնան թախիծ>> թեմայով:

28.10.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   IIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված Էրեբունի Երևան 2800ամյակին:

05.10.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում   VIIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Աբովյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված ուսուցչի օրվան:

         28.09.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում տեղի ունեցավ 2018-2019ուստարվա դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ:

01.09.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  12-րդ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա.  Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվրված Գիտելիքի օրվան:

 27.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում 

Iա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Հրաժեշտ այբբենարանին>> թեմայով:

 20.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում IIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ս. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Գարնանաբույր>> թեմայով:

18.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում IIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ս. Մարտիրոսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Ժողովուրդն իմաստուն է>> թեմայով:

17.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  VIIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի  Ա. Այվազյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Թումանյանի աշխարհում>> թեմայով:

06.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  XIաXIբ դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչ Ա. Սուքիասյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում`<<Աղոթք առ Աստված>> թեմայով:

06.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  VIII-XII դասարանների աշակերտների  և ուսուցիչ Գ. Բդոյանի  ջանքերով անցկացվեց Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասնակիցների հետ հանդիպում:

 05.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում  VIIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ն. Իսրաելյանի  ջանքերով անցկացվեց  <<Եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ>>:

05.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ              մ/դ-ում  VIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Աբովյանի  ջանքերով անցկացվեց Գրական -երեժշտական  ցերեկույթ նվիրված կանանց միամսյակին:

04.04.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  VIIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Հ. Օթարյանի  ջանքերով անցկացվեց  ցերեկույթ` <<ՈՒրախների և հնարամիտների>> թեմայով

26.03.2018թ.-01.04.2018թ. Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ու  XIաXIբ դասարանների  աշակերտների միջև    անցկացվեց ցուցահանդես` <<Կենցաղային առարկաների հավաքածու>> թեմայով:

26.03.2018թ.-01.04.2018թ. Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ու  Vդասարանների  աշակերտներ  միջև    անցկացվեց Սպորտլանդիա:

26.03.2018թ.-01.04.2018թ. Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ու  VIII-XIIդասարանների աշակերտների միջև    անցկացվեց Վոլեյբոլի մրցումներ:

  24.03.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում   Xա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց Ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ: 

 23.03.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում  VIIբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Մ. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց գրական -երեժշտական ցերեկույթ` <<Ես իմ անուշ Հայաստանի >>

 07.03.2018թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում   Vբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ի. Մարությանի  ջանքերով անցկացվեց Կանանց միջազգային օրված նվիրված գրական -երեժշտական ցերեկույթ: 

21.02.2018թ.-ին  Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ   մ/դ-ում  անցկացվեց միջոցառում ` մայրենիի անաղարտության օրվան նվիրված.  <<Մեր հոգու լար հայոց լեզու>>:  

 21.12.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում   IIIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Լ. Գրիգորյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` <<Ամանորյա հանդես>>:

Աշնանային արձակուրդներին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում ավագ դասարանների աշակերների ջանքերով անցկացվեցին մրցումներ, արշավներ:

 Աշնանային արձակուրդներին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ մ/դ-ում I-ից VIIդասարանների աշակերտների և ուսուցչուհիներ` Ռ. Համբարյանի, Ա. Սուքիասյանի ջանքերով անցկացվեց  ցուցահանդես :

29.12.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ    մ/դ-ում  IXաIXբ, Xդասարանների աշակերտների  և ուսուցչուհիներ` Ք. Թումասյանի, Ա. Գրիգորյանի և Գ. Սիմոնյանի ջանքերով անցկացվեց աշնանային պարահանդես:

 05.10.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում   VIա դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Հովհաննիսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված ուսուցչի օրվան:

 04.10.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ         մ/դ-ում   IVբ դասարանի աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Սարգսյանի  ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվիրված ուսուցչի օրվան:

29.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում տեղի ունեցավ 2017-2018ուստարվա դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ

 

                                      

 2017-2018 ուստարվա  աշակերտական

 խորհրդի նախագահ Մշեցյան Արփինե Վլադիմիրի:

 

01.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  IIբ  դասարանի  աշակերտների  և ուսուցչուհի Ս. Գևորգյանի ջանքերով անցկացվեց տիկնիկային ներկայացում` 1-ին դասարանցիների համար:

01.09.2017թ.-ին Ստեփանավանի Վ. Թեքեյանի անվան 6-րդ          մ/դ-ում  12-րդ դասարանի  աշակերտների  և ուսուցչուհի Ա. Նիկողոսյանի ջանքերով անցկացվեց միջոցառում` նվրված Գիտելիքի օրվան: