ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2016 2017 2018 2019 2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2019թ.-01.04.2020թ. ժամանակահատվածի համար

/1-ին եռամսյակի  հաշվետվություն/

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2019թ.-01.10.2020թ. ժամանակահատվածի համար 

/տարեկան հաշվետվություն/

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2019թ.-01.10.2019թ. ժամանակահատվածի համար /3-րդ եռամսյակ/

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2019թ.-01.07.2019թ. ժամանակահատվածի համար /2-րդ եռամսյակ/

 

2018թվականի Հիմնարկի կատարած բյուջեի և ծախսերի կատարման 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 

2018թվականի բյուջեի և ծախսերի կատարման 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2018թ.-01.10.2018թ. ժամանակահատվածի համար

2018թվականի բյուջեի և ծախսերի կատարման եռամսյակային հաշվետվություն

Կիսամյակի հաշվետվություն 03.07.2018

Հաշվետվություն Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասի 01.01.2018թ.-01.04.2018թ. ժամանակահատվածի համար

Նախահաշիվ Բյուջետային հիմնական պահպանման ծախսերի 01.01.2018թ.-01.09.2019թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն  4-րդ եռամսյակ

01.01.2017թ.-01.10.2018թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն ներառական կրթության 4-րդ եռամսյակ

01.01.2017թ.-01.10.2018թ.

 

Ֆինանսական հաշվետվություն  3-րդ եռամսյակ

                                                 2017թ.

01.01.2017թ.-01.10.2017թ.

էջ 1  2

Ֆինանսական հաշվետվություն ներառական կրթության 3-րդ եռամսյակ

                                                 2017թ.

էջ 1 2

 Ֆինանսական հաշվետվություն  ներառական կրթություն 2-րդ եռամսյակ                                                2017թ.

 էջ 1 էջ 2

 

Ֆինանսական հաշվետվություն   2-րդ եռամսյակ 2017թ.

 էջ 1էջ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017թվական

Ֆինանսական հաշվտվություն 1-ին եռամսյակ

01.01.207թ. — 01.04.2017թ.

 

 


2016թվական

2016 թվականի և 2017 թվականի ընթացիկ եռամսյակների եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ

Ֆինանսական հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

01.01.2016թ.- 01.01.2017թ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ֆինանսական հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

01.01.2016թ.-01.10.2016թ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ֆինանսական հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

01.01.2016թ. — 01.07. 2016թ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ֆինանսական հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

01.01.2016թ. — 01.04.2016թ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016թվականի բյուջեն

1 2 3 4 5 6 7