Թեթևացաց ցիկլի առարկաների մասնախումբ

Թեթևացաց ցիկլի առարկաների մասնախմբի նախագահ`

   Ռուզաննա  Համբարյան

Երաժշտության և կերպարվեստի

ուսուցչուհի

 

               Անի Սուքիասյան                                                         Սմբատ  Թաթոյան  

կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի                       տեխնոլոգիայի և շախմատի                                                                                                                            ուսուցիչ

 

Արփինե  Հովհաննիսյան                                                        Լուսինե  Սահակյան 

Ֆիզկուլտուրայի  ուսուցչուհի                                                Ֆիզկուլտուրայի  ուսուցչուհի

 

Գևորգ  Բդոյան

ՆԶՊ-ի ուսուցիչ