Բնագիտական առարկաների մասնախումբ

Բնագիտական առարկաների մասնախումբի նախագահ`

Անահիտ  Նիկողոսյան

     

Լիանա   Մաղաքյան

աշխարհագրության ուսուցչուհի

Անահիտ  Նիկողոսյան                                           Արևիկ   Աբովյան

կենսաբանություն ուսուցչուհի                   աշխարհագրության   

                                                                                   հասարակագիտության

                                                                                            ուսուցչուհի

 

Լուսինե  Մելիքյան                         Հայկ  Մխիթարյան

ֆիզիկայի ուսուցչուհի                   քիմիայի ուսուցիչ