Նախահաշիվներ 2016թ., 2017թ., 2018թ. հաստիքացուցակ

Նախահաշվի փոփոխություն 04.06.2018թ.

Նախահաշիվ 

Բյուջետային հիմնական պետական ծախսերի

01.01.2017թ.-01.01.2018թ.

 

 

 

 

 

 

 

Հաստիքացուցակ 2017թ.

 

 

Նախահաշիվներ 2017թ.

 

 

 

Նախահաշիվներ 2016թ.